Реактивација локалне Канцеларије за младе

header-04

Општи циљ пројекта је реактивација и јачање капацитета КЗМ, која jе формирана децембра 2008. године, ради оснаживања волонтерског активизма младих, како међу средњошколском популацијом, тако и међу младима заинтересованим за побољшање квалитета свог живота и рада кроз неговање здравих стилова живота, развијање социјалне инклузије, унапређивање потенцијала за запошљавање, самозапошљавање и предузетништво младих. Посебни циљеви пројекта су: избор локалног координатора КЗМ на јавно расписаном конкурсу, покретање процедуре за израду ЛАП-а за младе уз усаглашавање са Националном стратегијом за младе до 2025. године, формирање Савета за младе и обезбеђивање буџета од стране локалне самоуправе за потребе рада КЗМ у 2016-ој години. Избор лица у локалној самоуправи чији ће ресор бити млади ради њиховог активнијег удела у годишњем планирању рада свих јединица у надлежности Општине. Укључивање државних институција (школе, Центри за културу, Центар за социјални рад, Библиотека, Спортски савез) и цивилног сектора у израду планских докумената и годишњих активности КЗМ.Очекивани резултати пројекта су избор локалног координатора КЗМ, активније укључивање младих у доношење и рализацију стратешких докумената на локалном нивоу, активан рад КЗМ уз подршку Општине Мајданпек кроз опредељење буџета за несметан рад и спровођење свих планираних активности у будућем периоду.

Пројекат финансира Општина Мајданпек.

Hits: 261