ЕУ+МЛАДИ СРБИЈЕ: ВРЕДНОСТИ И ПРЕДНОСТИ

header-04

Млади у пограничној општини Мајданпек нису довољно упознати са позитивним искуствима европских интеграција. Велики број младих никада није путовао у иностранство, посебно не у земље Европске уније,  Зато је неопходно и важно  правилно информисање  и едукација младих , о вредностима и предностима  европских интеграција и кроз упознавање са искуством Румуније, Пре свега, да се младима укаже  на неопхдопност повезивања ради бољег живота, развоја економије и друштва у целини, унапређења економске и социјалне  сигирности грађана, посебно младих, развојем  економије, слободним кретањем рада и капитала, разменом технологија и елиминисањем еколошких  Квалитетно информисање младих о важности европских интеграција и чланства Србије у европској унији, посебно за општину Мајданпек као пограничну регију. Упознавање младих са позитивним примерима, праксом и искуствима европских интеграција народа Румуније. Активније укључивање младих у политички живот,   да буду  заинтересовани да мењају данашњу реалност у бољу будућност  јер је то је њихов живот и да  неоптерећени компромисима и договорима из прошлости, реално сагледају актуелну друштвену ситуацију. да лакше разумеју и  прихватају новонастале ситуације и у њима се боље сналазе.

Пројекат финансисјки подржала општина Мајданпек.

plakat

logo

Hits: 207