Иницијатива за уређење дела R насеља

header-04

INICIJATIVA UREDJENJA DELA R NASELJA

Na inicijativu jos uvek neformalne grupe UG „Paraurija“, u saradnji sa RBM-om, lokalnom RTV Majdanpek i stanarima R naselja, pocece postavljanje klupa i stolova, kako u vrticu, tako i na prostoru ispred pojedinih zgrada.